About NVRS

Nepal Vitreo Retina Society (NVRS) was founded by a group of Vitreo-Retina specialists with a purpose to develop and expand health service related to retina through engagement and enhancement of retina specialists.

मानव शरिरको अत्यन्त महत्वपुर्ण अंग आँखाको दृष्टीपर्दा (Vitreo-Retina) सम्वन्धी स्वास्थ्य सेवामा समर्पित चिकित्सकहरुको सामुहिक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयासवाट यस विषयको स्वास्थ्य सेवालाई आधुनिकिकरण गरी थप प्रभावकारी वनाउन संभव भएको साथै यस क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुको संगठीत स्वरुपवाट नै पेशागत हक हितको संरक्षण प्रवद्र्धन हुन सक्ने निष्कर्ष र निचोड अनुरुप आँखाको रेटिनासँग सम्वन्धीत चिकित्सकहरुको वृति विकास एवं दक्षता अभिवृद्धिकालागि संगठीत हुँदै रेटिना उपचार सम्वन्धी स्वास्थ्य सेवाको विकास, विस्तार गर्ने समेत उद्देश्यले संस्था दर्ता ऐन २०३४ वमोजिम “नेपाल–भिट्रीयो रेटिना सोसाइटी” नामको यो मुनाफा रहित एक पेशागत सामाजिक संस्था स्थापना गरिएको छ ।


Founder Members

Prof. OK Malla (Founder President)

Prof. JK Shrestha (Founder Vice-President)

Dr. Eli Pradhan (Founder Secretary General)

Dr. Sanyam Bajimaya (Founder Secretary)

Dr. Raba Thapa (Founder Treasurer)

Dr. Chunu Shrestha (Founder Joint Treasurer)

Prof. DB Karki (Founder Member)

Dr. Pratap Karki (Founder Member)

Dr. Gyanendra (Founder Member)

Dr. Lalit Agrawal (Founder Member)